Examenvragen gebruikersbepalingen

Results

Hits: 5

Hits: 5

Share your score!
Tweet your score!
Volgende

#1 Het woord “MOSFET” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Martha, Fox, Ontario, Texas en Mexico zijn niet goed

Hits: 0

Volgende

#2 Een amateur met een N-registratie maakt op de repeater-uitgangsfrequentie 145,650 MHz een verbinding in CW met een radiozendamateur met een F-registratie in een naburige stad.

Het is toegestaan op deze frequentie in cw uit te zenden, het is alleen niet wenselijk omdat het niet in overeenstemming is met het IARU bandplan

Hits: 0

Volgende

#3 In de ”gebruikersbepalingen” is onder meer bepaald dat de radiozendamateur:

bij een vossenjacht en bij een Atof voor repeaters mag het amateurstation verlaten zijn.

Hits: 0

Volgende

#4 Een zender werkt met een klasse van uitzending F3E (FM). Het gemiddelde vermogen dat door de eindtrap aan de antenne-inrichting wordt afgegeven bedraagt 8 watt. Volgens de “gebruikersbepalingen” is het zendvermogen:

Volgende

#5 Een amateur met N-registratie heeft een zendinstallatie die 20 Watt levert aan een antenne die met de kabel en connectorverliezen meegerekend, een versterking heeft van 10 maal, dit is:

Een amateur met N-registratie mag maximaal 25 Watt uit de versterkertrap die aan de antenne is gekoppeld laten komen. Het effectief uitgestraalde vermogen (ERP) is niet opgenomen in de beperkingen voor zendamateurs. Voor commerciële doeleinden (zoals wifi, pmr en omroep) is het effectief uitgestraalde vermogen wel vastgesteld.

Hits: 0

Volgende

#6 PE1ABC geeft een algemene oproep op de 2-meter band. PE3ZZZ antwoord hierop.

Je eigen call wordt voorafgegaan door “de “

Hits: 0

Volgende

#7 Juist is:

Volgende

#8 Een radiozendamateur met een registratie in de categorie F maakt zijn verbindingen in de 20-meter amateurband. Zijn zender kan een zendvermogen leveren van maximaal 600 watt. Het gebruik van deze zender is:

Je mag apparatuur gebruiken die meer dan 400 Watt kan leveren, maar deze moet dan ingesteld staan op maximaal 400 Watt, of 25 Watt bij een N-registratie

Hits: 0

Volgende

#9 De roepletters PA1 HDT/P worden volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Dandy, Telecom en Post komen niet voor in het voorgeschreven spellingsalfabet

Hits: 0

Volgende

#10 Een enkelzijbandzender wordt gebruikt voor het uitzenden van morsetekens. De klasse van uitzending is:

J is enkelzijband en A is morse

Hits: 0

Volgende

#11 IARU bandplannen zijn:

Volgende

#12 De Amateurdienst wordt uitgeoefend door bevoegde personen: 1. die geïnteresseerd zijn in de radiotechniek 2. met uitsluitend een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse

Als je een N of F – radioexamen met succes hebt afgelegd en je geregistreerd bent bij het AT, ben je een bevoegd de amateurdienst uit te oefenen.

Hits: 0

Volgende

#13 Uw tegenstation in een CW-QSO blijkt ~en zeer slecht seiner te zijn. U begrijpt desondanks met moeite wat er wordt geseind. Bovendien komt het signaal zwak binnen en zit er een hevige bromtoon op zijn signaal. Welk ontvangstrapport geeft u hem?

Volgende

#14 Het gebruik van amateurtelevisie met een bandbreedte van 6 MHz is toegestaan:

De banden onder de 70 cm hebben een bandbreedte kleiner dan 6 MHz, de 70 cm band is de laagste band die breder is dan 6 MHz, de banden die erboven zijn ook breder, hier is amateurtelevsie met een bandbreedte van 6 MHz mogelijk.

Hits: 0

Volgende

#15 PA3XXX in Breda hoort op 80-meter ON4ZZZ in Antwerpen roepen: CQ-DX, CQ-DX, de ON4ZZZ. Hoe reageert PA3XXX hierop?

De ON4ZZZ roept DX, Breda – Antwerpen is geen DX (lange afstand), dus hij antwoordt niet

Hits: 0

Volgende

#16 De volgende gebieden bevinden zich in ITU regio III:

Onjuist: gehele continent Amerika, Regio III is het oostelijk deel van Azië en Australië

Hits: 0

Volgende

#17 Bij onderzoek naar aanleiding van een klacht blijkt dat uw amateurzender storing veroorzaakt in een mobilofoonkanaal van de politie. De minister van Economische Zaken is in dit geval bevoegd: 1. het amateurapparaat in beslag te nemen en op uw kosten te vernietigen. 2. een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen.

Volgende

#18 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

In de WARC banden mag niet aan contesten gedaan worden, dat zijn de 30, 17 en 12 meterband

Hits: 0

Volgende

#19 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: ” ( – X – ): apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.” In plaats van ( – X – ) staat:

Volgende

#20 De ITU radio regio Il omvat het volgende gebied:

<li><b>Regio 1</b> beval Europa , Afrika,, het midden oosten ten westen van de Perzische golf inclusief Irak, de voormalige Sovjet staten en mongolië.</li>

<li><b>Regio 2</b> bestrijkt het gehele continent Amerika, Groenland en enkele eilanden in het osstelijke deel van  de Stille Oceaan</li>

<li><b>Regio 3</b> bevat de meeste landen in Azië die niet aan de Sovjet unie hebben toebehoord ten oosten en inclusief Iran, en vrijwel alle staten in Oceanië.</li>

Hits: 0

Klaar

Hits: 5