Examenvragen gebruikersbepalingen

Results

Hits: 6

Hits: 6

Share your score!
Tweet your score!
Volgende

#1 De radiozendamateur moet:

Volgende

#2 Gedurende een uitzending dient de radiozendamateur zijn roepletters:

Je moet je call aan het begin en aan het eind van de uitzending uitzenden in het voorgeschreven spellingsalfabet (als het in spraak is) en minstens 1 keer per 5 minuten als de uitzending langer duurt dan 5 minuten

Hits: 0

Volgende

#3 De wetgever onderscheidt registratie in de categorieen F en N voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs. Dit onderscheid bepaalt uitsluitend de toegestane:

Volgende

#4 Tijdens een amateurradio-uitzending moet de radiozendamateur er voor zorgdragen dat:

Volgende

#5 In de ”gebruikersbepalingen” is onder meer bepaald dat de radiozendamateur:

bij een vossenjacht en bij een Atof voor repeaters mag het amateurstation verlaten zijn.

Hits: 0

Volgende

#6 Tijdens een uitzending moeten de roepletters uitgezonden worden ten minste eenmaal per:

#7 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

op de zogenaamde WARC banden mogen geen contesten worden gehouden, die zijn de 12, 17 en 30 meter amateurband

Hits: 0

Volgende

#8 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: “( – X -): eigenschap van apparaten, om op bevredigende wijze in hun elektromagnetische omgeving te kunnen functioneren zonder zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor alles wat zich in die omgeving bevindt.” In plaats van ( – X -) staat:

Volgende

#9 Het gebruik van amateurtelevisie met een bandbreedte van 6 MHz is toegestaan:

De banden onder de 70 cm hebben een bandbreedte kleiner dan 6 MHz, de 70 cm band is de laagste band die breder is dan 6 MHz, de banden die erboven zijn ook breder, hier is amateurtelevsie met een bandbreedte van 6 MHz mogelijk.

Hits: 0

Volgende

#10 Bij het toepassen van fasemodulatie in een zender voor de overdracht van een telefoniesignaal is de klasse van uitzending:

Volgende

#11 Bewering 1: Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is G3E. Bewering 2: Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een analoog TV-signaal. De klasse van uitzending is F1D. Wat is juist ?

G3E is een fase gemoduleerd signaal (daar staat de G voor)  en F1D is een digitaal signaal (daar staat de D voor)

Hits: 0

Volgende

#12 Bewering 1: Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is F3E. Bewering 2: Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst. De klasse van uitzending is F1B. Wat is juist?

Volgende

#13 Een zendamateur zendt uit in de klasse J3E (EZB). Het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de hoogfrequent uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende, bedraagt 100 watt. Volgens de ” gebruikersbepalingen” is het zendvermogen:

Volgende

#14 Uw tegenstation in een CW-QSO blijkt ~en zeer slecht seiner te zijn. U begrijpt desondanks met moeite wat er wordt geseind. Bovendien komt het signaal zwak binnen en zit er een hevige bromtoon op zijn signaal. Welk ontvangstrapport geeft u hem?

Volgende

#15 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP od EIRP vermogen.

Hits: 0

Volgende

#16 Wat dient u te doen voordat u op een aan de amateurfrequentie een CQ-oproep wilt zenden?

wees er zeker van dat de frequentie vrij is en dat u geen verbindingen verstoort.

Hits: 0

Volgende

#17 De roepletters PA1 HDT/P worden volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Dandy, Telecom en Post komen niet voor in het voorgeschreven spellingsalfabet

Hits: 0

Volgende

#18 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP of EIRP vermogen.

Hits: 0

Volgende

#19 Bij onderzoek naar aanleiding van een klacht blijkt dat uw amateurzender storing veroorzaakt in een mobilofoonkanaal van de politie. De minister van Economische Zaken is in dit geval bevoegd: 1. het amateurapparaat in beslag te nemen en op uw kosten te vernietigen. 2. een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen.

Volgende

#20 Het woord “YOGHURT” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Ontario, Ghana, Utrecht worden niet gebruikt in het voorgeschreven spellingsalfabet

Hits: 0

Klaar

Hits: 6