Examenvragen gebruikersbepalingen

Results

Volgende

#1 Het woord “EXPORT” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Portugal, Ontario, Xantippe, Oslo en Radio behoren niet tot het voorgeschreven spellingsalfabet (Papa, Oscar, X-ray, Oscar, Romeo behoort het te zijn)

Volgende

#2 IARU bandplannen zijn:

Volgende

#3 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: ” ( -X- ): apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor det zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.” In plaats van ( -X- ) staat:

het zijn apparaten die kunnen zenden.

Volgende

#4 Binnen het kader van de amateurdienst is de Nederlandse radiozendamateur bevoegd:

Het doen van uitzendingen ten behoeven van derden of met een winstoogmerk is niet toegestaan.

Volgende

#5 Juist is:

Volgende

#6 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP of EIRP vermogen.

Volgende

#7 Een radiozendamateur met een registratie in de categorie F maakt zijn verbindingen in de 20-meter amateurband. Zijn zender kan een zendvermogen leveren van maximaal 600 watt. Het gebruik van deze zender is:

Je mag apparatuur gebruiken die meer dan 400 Watt kan leveren, maar deze moet dan ingesteld staan op maximaal 400 Watt, of 25 Watt bij een N-registratie

Volgende

#8 Een zender werkt met een klasse van uitzending F3E (FM). Het gemiddelde vermogen dat door de eindtrap aan de antenne-inrichting wordt afgegeven bedraagt 8 watt. Volgens de “gebruikersbepalingen” is het zendvermogen:

Volgende

#9 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: ” ( – X – ): apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.” In plaats van ( – X – ) staat:

Volgende

#10 Tijdens een amateurradio-uitzending moet de radiozendamateur er voor zorgdragen dat:

Volgende

#11 Tijdens een uitzending moeten de roepletters uitgezonden worden ten minste eenmaal per:

Volgende

#12 De volgende gebieden bevinden zich in ITU regio III:

Onjuist: gehele continent Amerika, Regio III is het oostelijk deel van Azië en Australië

Volgende

#13 De radiozendamateur moet:

Volgende

#14 De Amateurdienst wordt uitgeoefend door bevoegde personen: 1. die geïnteresseerd zijn in de radiotechniek 2. met uitsluitend een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse

Als je een N of F – radioexamen met succes hebt afgelegd en je geregistreerd bent bij het AT, ben je een bevoegd de amateurdienst uit te oefenen.

#15 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

op de zogenaamde WARC banden mogen geen contesten worden gehouden, die zijn de 12, 17 en 30 meter amateurband

Volgende

#16 Een enkelzijbandzender wordt gebruikt voor het uitzenden van morsetekens. De klasse van uitzending is:

J is enkelzijband en A is morse

Volgende

#17 PA3XXX in Breda hoort op 80-meter ON4ZZZ in Antwerpen roepen: CQ-DX, CQ-DX, de ON4ZZZ. Hoe reageert PA3XXX hierop?

De ON4ZZZ roept DX, Breda – Antwerpen is geen DX (lange afstand), dus hij antwoordt niet

Volgende

#18 Bij onderzoek naar aanleiding van een klacht blijkt dat uw amateurzender storing veroorzaakt in een mobilofoonkanaal van de politie. De minister van Economische Zaken is in dit geval bevoegd: 1. het amateurapparaat in beslag te nemen en op uw kosten te vernietigen. 2. een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen.

Volgende

#19 Bij het toepassen van fasemodulatie in een zender voor de overdracht van een telefoniesignaal is de klasse van uitzending:

Volgende

#20 Bij draagbaar gebruik van een Nederlandse amateurzender in een ander CEPT-land moet aan de roepletters een / (breukstreep of Stroke) worden toegevoegd gevolgd door:

Klaar