Examenvragen gebruikersbepalingen

Results

Hits: 0

Hits: 0

Share your score!
Tweet your score!
Volgende

#1 Volgens het Internationale Radioreglement is radiocommunicatie tussen amateurstations van verschillende landen:

een land kan het verbieden dat stations verbindingen maken met buitenlandse zendamateurs

Hits: 0

Volgende

#2 In de “gebruikerbepalingen” wordt onder het radiostation verstaan, een of meer radiozendapparaten:

De ontvangstinrichting maakt in principe geen deel uit van het radiostation

Hits: 0

Volgende

#3 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP of EIRP vermogen.

Hits: 0

Volgende

#4 Het woord “ZOTSKAP” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Zebra, Ontario, Oslo, Texas, Santiago komen niet voor in het voorgeschreven spellingsalfabet.

Hits: 0

Volgende

#5 Een amateur met een N-registratie maakt op de repeater-uitgangsfrequentie 145,650 MHz een verbinding in CW met een radiozendamateur met een F-registratie in een naburige stad.

Het is toegestaan op deze frequentie in cw uit te zenden, het is alleen niet wenselijk omdat het niet in overeenstemming is met het IARU bandplan

Hits: 0

Volgende

#6 Bewering 1: Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is J3E. Bewering 2: Een FM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is F3E. Wat is juist?

Dubbel zijband is A, J is enkelzijband, bewering 1 is onjuist. Bewering 2 is juist, FM, enkel kanaal met analoge informatie, telefonie

Hits: 0

Volgende

#7 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: ” ( -X- ): apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor det zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.” In plaats van ( -X- ) staat:

het zijn apparaten die kunnen zenden.

Hits: 0

Volgende

#8 Een zender werkt met een klasse van uitzending F3E (FM). Het gemiddelde vermogen dat door de eindtrap aan de antenne-inrichting wordt afgegeven bedraagt 8 watt. Volgens de “gebruikersbepalingen” is het zendvermogen:

Volgende

#9 PA3XXX in Breda hoort op 80-meter ON4ZZZ in Antwerpen roepen: CQ-DX, CQ-DX, de ON4ZZZ. Hoe reageert PA3XXX hierop?

De ON4ZZZ roept DX, Breda – Antwerpen is geen DX (lange afstand), dus hij antwoordt niet

Hits: 0

Volgende

#10 Bij onderzoek naar aanleiding van een klacht blijkt dat uw amateurzender storing veroorzaakt in een mobilofoonkanaal van de politie. De minister van Economische Zaken is in dit geval bevoegd: 1. het amateurapparaat in beslag te nemen en op uw kosten te vernietigen. 2. een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen.

Volgende

#11 Bewering 1: Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is F3E. Bewering 2: Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst. De klasse van uitzending is F1B. Wat is juist?

Volgende

#12 Bij het toepassen van fasemodulatie in een zender voor de overdracht van een telefoniesignaal is de klasse van uitzending:

Volgende

#13 Tijdens een amateurradio-uitzending moet de radiozendamateur er voor zorgdragen dat:

Volgende

#14 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: ” ( – X – ): apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.” In plaats van ( – X – ) staat:

Volgende

#15 De volgende gebieden bevinden zich in ITU regio III:

Onjuist: gehele continent Amerika, Regio III is het oostelijk deel van Azië en Australië

Hits: 0

Volgende

#16 Welke combinatie van mogelijkheden mag de radiozendamateur met een F-registratie gebruiken?

Er mag van 135,7 KHz tot 137,8 KHz worden uitgezonden in A1A, op 138 KHz mag niet worden uitgezonden, op 1250 MHz met maximaal 120 Watt en de 10 meterband loopt tot 29,7 MHZ, 29,9 MHz is daarbuiten

Hits: 0

Volgende

#17 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP od EIRP vermogen.

Hits: 0

Volgende

#18 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: “( – X -): eigenschap van apparaten, om op bevredigende wijze in hun elektromagnetische omgeving te kunnen functioneren zonder zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor alles wat zich in die omgeving bevindt.” In plaats van ( – X -) staat:

#19 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

op de zogenaamde WARC banden mogen geen contesten worden gehouden, die zijn de 12, 17 en 30 meter amateurband

Hits: 0

Volgende

#20 De wetgever onderscheidt registratie in de categorieen F en N voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs. Dit onderscheid bepaalt uitsluitend de toegestane:

Klaar

Hits: 0