Examenvragen gebruikersbepalingen

Results

Hits: 5

Hits: 5

Share your score!
Tweet your score!

#1 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

op de zogenaamde WARC banden mogen geen contesten worden gehouden, die zijn de 12, 17 en 30 meter amateurband

Hits: 0

Volgende

#2 Juist is:

Volgende

#3 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP of EIRP vermogen.

Hits: 0

Volgende

#4 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP od EIRP vermogen.

Hits: 0

Volgende

#5 U bent heel ambitieus en besluit zelf een 2 meter zender te gaan bouwen. Zodra de zender zover is dat u er een signaal mee kunt uitzenden:

Voordat je de zender op een antenne aansluit, sluit je deze aan op een dummyload en ga je metingen verrichten om vast te stellen dat de zender naar behoren werkt

Hits: 0

Volgende

#6 Een radiozendamateur laat voor een georganiseerd radioamateur-peilevenement zijn zender werkend achter in het bos. Dit is:

Voor zogenaamde vossenjachten mag je een zendertje onbemand achterlaten

Hits: 0

Volgende

#7 De radiozendamateur moet:

Volgende

#8 Het woord “EXPORT” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Portugal, Ontario, Xantippe, Oslo en Radio behoren niet tot het voorgeschreven spellingsalfabet (Papa, Oscar, X-ray, Oscar, Romeo behoort het te zijn)

Hits: 0

Volgende

#9 Een radiozendamateur met een registratie in de categorie F maakt zijn verbindingen in de 20-meter amateurband. Zijn zender kan een zendvermogen leveren van maximaal 600 watt. Het gebruik van deze zender is:

Je mag apparatuur gebruiken die meer dan 400 Watt kan leveren, maar deze moet dan ingesteld staan op maximaal 400 Watt, of 25 Watt bij een N-registratie

Hits: 0

Volgende

#10 Binnen het kader van de amateurdienst is de Nederlandse radiozendamateur bevoegd:

Het doen van uitzendingen ten behoeven van derden of met een winstoogmerk is niet toegestaan.

Hits: 0

Volgende

#11 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: ” ( -X- ): apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor det zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.” In plaats van ( -X- ) staat:

het zijn apparaten die kunnen zenden.

Hits: 0

Volgende

#12 De wetgever onderscheidt registratie in de categorieen F en N voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs. Dit onderscheid bepaalt uitsluitend de toegestane:

Volgende

#13 Bij het toepassen van fasemodulatie in een zender voor de overdracht van een telefoniesignaal is de klasse van uitzending:

Volgende

#14 lARU-bandplannen dienen om:

De bandplannen zijn er voor om het amateurradioverkeer in goede banen te leiden, maar zijn niet bindend. Bindend zijn de frequentielimieten opgelegd in de beperkingen. Je mag op 14.070 MHz (volgens bandplan voor digitale modes)  in phone uitzenden, het wordt alleen niet gewaardeerd door andere zend- en luisteramateurs.

Hits: 0

Volgende

#15 Een zender werkt met een klasse van uitzending F3E (FM). Het gemiddelde vermogen dat door de eindtrap aan de antenne-inrichting wordt afgegeven bedraagt 8 watt. Volgens de “gebruikersbepalingen” is het zendvermogen:

Volgende

#16 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

In de WARC banden mag niet aan contesten gedaan worden, dat zijn de 30, 17 en 12 meterband

Hits: 0

Volgende

#17 Een amateur met N-registratie heeft een zendinstallatie die 20 Watt levert aan een antenne die met de kabel en connectorverliezen meegerekend, een versterking heeft van 10 maal, dit is:

Een amateur met N-registratie mag maximaal 25 Watt uit de versterkertrap die aan de antenne is gekoppeld laten komen. Het effectief uitgestraalde vermogen (ERP) is niet opgenomen in de beperkingen voor zendamateurs. Voor commerciële doeleinden (zoals wifi, pmr en omroep) is het effectief uitgestraalde vermogen wel vastgesteld.

Hits: 0

Volgende

#18 Een registratie in de categorie F voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs wordt door Agentschap Telecom uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

Onjuist: 14 jaar en geslaagd voor F. Novice kan vanaf 12 jaar, Full vanaf 14 jaar

Hits: 0

Volgende

#19 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: ” ( – X – ): apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.” In plaats van ( – X – ) staat:

Volgende

#20 De Amateurdienst wordt uitgeoefend door bevoegde personen: 1. die geïnteresseerd zijn in de radiotechniek 2. met uitsluitend een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse

Als je een N of F – radioexamen met succes hebt afgelegd en je geregistreerd bent bij het AT, ben je een bevoegd de amateurdienst uit te oefenen.

Hits: 0

Klaar

Hits: 5