Examenvragen gebruikersbepalingen

Vraag #1: Het is de radiozendamateur in alle gevallen toegestaan het amateurstation te gebruiken om informatie uit te zenden:
Berichten van derden en van commerciële aard zijn verboden om uit te zenden door zendamateurs. Ook het versleutelen van berichten is niet toegestaan.
Vraag #2: Een enkelzijbandzender wordt gebruikt voor het uitzenden van morsetekens. De klasse van uitzending is:
J is enkelzijband en A is morse
Vraag #3: In de ”gebruikersbepalingen” is onder meer bepaald dat de radiozendamateur:
bij een vossenjacht en bij een Atof voor repeaters mag het amateurstation verlaten zijn.
Vraag #4: Bewering 1: Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is F3E. Bewering 2: Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst. De klasse van uitzending is F1B. Wat is juist?
Vraag #5: De wetgever onderscheidt registratie in de categorieen F en N voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs. Dit onderscheid bepaalt uitsluitend de toegestane:
Vraag #6: Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:
op de zogenaamde WARC banden mogen geen contesten worden gehouden, die zijn de 12, 17 en 30 meter amateurband
Vraag #7: Een amateur met een N-registratie maakt op de repeater-uitgangsfrequentie 145,650 MHz een verbinding in CW met een radiozendamateur met een F-registratie in een naburige stad.
Het is toegestaan op deze frequentie in cw uit te zenden, het is alleen niet wenselijk omdat het niet in overeenstemming is met het IARU bandplan
Vraag #8: Het woord “GOLF” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:
Vraag #9: Juist is:
Vraag #10: Een AM-zender wordt gemoduleerd met spraak.
Vraag #11: IARU bandplannen zijn:
Vraag #12: Volgens het Internationale Radioreglement is radiocommunicatie tussen amateurstations van verschillende landen:
een land kan het verbieden dat stations verbindingen maken met buitenlandse zendamateurs
Vraag #13: Wat dient u te doen voordat u op een aan de amateurfrequentie een CQ-oproep wilt zenden?
wees er zeker van dat de frequentie vrij is en dat u geen verbindingen verstoort.
Vraag #14: De radiozendamateur moet:
Vraag #15: Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:
In de WARC banden mag niet aan contesten gedaan worden, dat zijn de 30, 17 en 12 meterband
Vraag #16: De roepletters PA1 HDT/P worden volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:
Dandy, Telecom en Post komen niet voor in het voorgeschreven spellingsalfabet
Vraag #17: U bent heel ambitieus en besluit zelf een 2 meter zender te gaan bouwen. Zodra de zender zover is dat u er een signaal mee kunt uitzenden:
Voordat je de zender op een antenne aansluit, sluit je deze aan op een dummyload en ga je metingen verrichten om vast te stellen dat de zender naar behoren werkt
Vraag #18: Het gebruik van amateurtelevisie met een bandbreedte van 6 MHz is toegestaan:
De banden onder de 70 cm hebben een bandbreedte kleiner dan 6 MHz, de 70 cm band is de laagste band die breder is dan 6 MHz, de banden die erboven zijn ook breder, hier is amateurtelevsie met een bandbreedte van 6 MHz mogelijk.
Vraag #19: PA3XXX in Breda hoort op 80-meter ON4ZZZ in Antwerpen roepen: CQ-DX, CQ-DX, de ON4ZZZ. Hoe reageert PA3XXX hierop?
De ON4ZZZ roept DX, Breda - Antwerpen is geen DX (lange afstand), dus hij antwoordt niet
Vraag #20: Uw tegenstation in een CW-QSO blijkt ~en zeer slecht seiner te zijn. U begrijpt desondanks met moeite wat er wordt geseind. Bovendien komt het signaal zwak binnen en zit er een hevige bromtoon op zijn signaal. Welk ontvangstrapport geeft u hem?

Volgende