Download

Downloads voor Windows 7,8 en 10

Chirp en repeaterlijsten Nederland (ook voor Linux en Mac)
.img bestand met alle nl-repeaters voor de Baofeng UV5R (juni 2018)

Digitale modes

FLdigi (update van 21 april 2018)
Ham Radio deLuxe  Laatste gratis versie van HRD, werkt met wat gebreken op Windows 10
JT65-HF-HB9HQX (update van 29 maart 2018)
WSJT-X 1.9.1 – versie die in het najaar van 2018 de meest recente was

Logboeken

Log 4 OM– uitgebreid logboekprogramma (actueel eind april 2018)

Propagatie

HamCap – Erg leuk klein programma voor een propagatieverwachting, de verwachtingen voor deze site zijn er ook mee gemaakt.
Micro Muf – Programmaatje om de MUF mee te kunnen bepalen
Voacap – Propagatie hulpprogramma voor HamCap

Contesten

N1MM-logger – meest gebruikte contest logger, juli 2018
SH5 – Contest analyzer, gratis te gebruiken voor contesten met 200 verbindingen of minder, zie hier een voorbeeld.

Diversen

Virtual Cable– virtuele geluidskaart om geluid in de pc te kunnen verwerken, handig bij digitale modes op websdr.
Teamspeak – Versie van Teamspeak begin 2018 die nog wel werkt met de server van zendamateur.nl (niet te verwarren met deze site, amateurzender.nl)