Examenvragen gebruikersbepalingen F

Hier staan examenvragen betreffende de gebruikersbepalingen voor zendamateurs. De meeste vragen komen uit daadwerkelijk afgenomen F-examens voor zendamateurs van de afgelopen jaren, maar zijn ook goed oefenmateriaal voor personen die voor het N-examen opgaan.
Je krijgt 20 vragen uit de database en hebt een half uur de tijd deze in te vullen.

Na het invullen klik  je op klaar en kun je je resultaten bekijken en delen op Twitter en/of Facebook

(op voorbehoud van fouten)

Results

Hits: 235

Hits: 235

Share your score!
Tweet your score!
Volgende

#1 Het woord “MOSFET” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Martha, Fox, Ontario, Texas en Mexico zijn niet goed

Hits: 0

Volgende

#2 Bij het toepassen van fasemodulatie in een zender voor de overdracht van een telefoniesignaal is de klasse van uitzending:

Volgende

#3 Het gebruik van amateurtelevisie met een bandbreedte van 6 MHz is toegestaan:

De banden onder de 70 cm hebben een bandbreedte kleiner dan 6 MHz, de 70 cm band is de laagste band die breder is dan 6 MHz, de banden die erboven zijn ook breder, hier is amateurtelevsie met een bandbreedte van 6 MHz mogelijk.

Hits: 0

Volgende

#4 Een zendamateur zendt uit in de klasse J3E (EZB). Het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de hoogfrequent uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende, bedraagt 100 watt. Volgens de ” gebruikersbepalingen” is het zendvermogen:

Volgende

#5 Het woord “GOLF” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Volgende

#6 Bewering 1: Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is F3E. Bewering 2: Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst. De klasse van uitzending is F1B. Wat is juist?

Volgende

#7 De radiozendamateur is als hij geregistreerd is bij het Agentschap Telecom vanaf 2016 verplicht:

De bijdrage bedroeg in 2018 34 euro per jaar

Hits: 0

Volgende

#8 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: “( – X -): eigenschap van apparaten, om op bevredigende wijze in hun elektromagnetische omgeving te kunnen functioneren zonder zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor alles wat zich in die omgeving bevindt.” In plaats van ( – X -) staat:

#9 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

op de zogenaamde WARC banden mogen geen contesten worden gehouden, die zijn de 12, 17 en 30 meter amateurband

Hits: 0

Volgende

#10 Gedurende een uitzending dient de radiozendamateur zijn roepletters:

Je moet je call aan het begin en aan het eind van de uitzending uitzenden in het voorgeschreven spellingsalfabet (als het in spraak is) en minstens 1 keer per 5 minuten als de uitzending langer duurt dan 5 minuten

Hits: 0

Volgende

#11 Tijdens een uitzending moeten de roepletters uitgezonden worden ten minste eenmaal per:

Volgende

#12 Volgens het Internationale Radioreglement is radiocommunicatie tussen amateurstations van verschillende landen:

een land kan het verbieden dat stations verbindingen maken met buitenlandse zendamateurs

Hits: 0

Volgende

#13 Juist is:

Volgende

#14 Bij onderzoek naar aanleiding van een klacht blijkt dat uw amateurzender storing veroorzaakt in een mobilofoonkanaal van de politie. De minister van Economische Zaken is in dit geval bevoegd: 1. het amateurapparaat in beslag te nemen en op uw kosten te vernietigen. 2. een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen.

Volgende

#15 In de “gebruikerbepalingen” wordt onder het radiostation verstaan, een of meer radiozendapparaten:

De ontvangstinrichting maakt in principe geen deel uit van het radiostation

Hits: 0

Volgende

#16 PE1ABC geeft een algemene oproep op de 2-meter band. PE3ZZZ antwoord hierop.

Je eigen call wordt voorafgegaan door “de “

Hits: 0

Volgende

#17 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

In de WARC banden mag niet aan contesten gedaan worden, dat zijn de 30, 17 en 12 meterband

Hits: 0

Volgende

#18 De volgende gebieden bevinden zich in ITU regio III:

Onjuist: gehele continent Amerika, Regio III is het oostelijk deel van Azië en Australië

Hits: 0

Volgende

#19 Welke combinatie van mogelijkheden mag de radiozendamateur met een F-registratie gebruiken?

Er mag van 135,7 KHz tot 137,8 KHz worden uitgezonden in A1A, op 138 KHz mag niet worden uitgezonden, op 1250 MHz met maximaal 120 Watt en de 10 meterband loopt tot 29,7 MHZ, 29,9 MHz is daarbuiten

Hits: 0

Volgende

#20 De wetgever onderscheidt registratie in de categorieen F en N voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs. Dit onderscheid bepaalt uitsluitend de toegestane:

Klaar

Hits: 235