Examenvragen gebruikersbepalingen F

Hier staan examenvragen betreffende de gebruikersbepalingen voor zendamateurs. De meeste vragen komen uit daadwerkelijk afgenomen F-examens voor zendamateurs van de afgelopen jaren, maar zijn ook goed oefenmateriaal voor personen die voor het N-examen opgaan.
Je krijgt 20 vragen uit de database en hebt een half uur de tijd deze in te vullen.

Na het invullen klik  je op klaar en kun je je resultaten bekijken en delen op Twitter en/of Facebook

(op voorbehoud van fouten)

Results

Volgende

#1 PA3XXX in Breda hoort op 80-meter ON4ZZZ in Antwerpen roepen: CQ-DX, CQ-DX, de ON4ZZZ. Hoe reageert PA3XXX hierop?

De ON4ZZZ roept DX, Breda – Antwerpen is geen DX (lange afstand), dus hij antwoordt niet

Volgende

#2 Bewering 1: Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is J3E. Bewering 2: Een FM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is F3E. Wat is juist?

Dubbel zijband is A, J is enkelzijband, bewering 1 is onjuist. Bewering 2 is juist, FM, enkel kanaal met analoge informatie, telefonie

Volgende

#3 In de ”gebruikersbepalingen” is onder meer bepaald dat de radiozendamateur:

bij een vossenjacht en bij een Atof voor repeaters mag het amateurstation verlaten zijn.

Volgende

#4 PE1ABC geeft een algemene oproep op de 2-meter band. PE3ZZZ antwoord hierop.

Je eigen call wordt voorafgegaan door “de “

Volgende

#5 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

In de WARC banden mag niet aan contesten gedaan worden, dat zijn de 30, 17 en 12 meterband

Volgende

#6 Bij draagbaar gebruik van een Nederlandse amateurzender in een ander CEPT-land moet aan de roepletters een / (breukstreep of Stroke) worden toegevoegd gevolgd door:

Volgende

#7 Een radiozendamateur laat voor een georganiseerd radioamateur-peilevenement zijn zender werkend achter in het bos. Dit is:

Voor zogenaamde vossenjachten mag je een zendertje onbemand achterlaten

Volgende

#8 Een enkelzijbandzender wordt gebruikt voor het uitzenden van morsetekens. De klasse van uitzending is:

J is enkelzijband en A is morse

Volgende

#9 De ITU radio regio Il omvat het volgende gebied:

<li><b>Regio 1</b> beval Europa , Afrika,, het midden oosten ten westen van de Perzische golf inclusief Irak, de voormalige Sovjet staten en mongolië.</li>

<li><b>Regio 2</b> bestrijkt het gehele continent Amerika, Groenland en enkele eilanden in het osstelijke deel van  de Stille Oceaan</li>

<li><b>Regio 3</b> bevat de meeste landen in Azië die niet aan de Sovjet unie hebben toebehoord ten oosten en inclusief Iran, en vrijwel alle staten in Oceanië.</li>

Volgende

#10 Bewering 1: Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is G3E. Bewering 2: Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een analoog TV-signaal. De klasse van uitzending is F1D. Wat is juist ?

G3E is een fase gemoduleerd signaal (daar staat de G voor)  en F1D is een digitaal signaal (daar staat de D voor)

Volgende

#11 Volgens het Internationale Radioreglement is radiocommunicatie tussen amateurstations van verschillende landen:

een land kan het verbieden dat stations verbindingen maken met buitenlandse zendamateurs

Volgende

#12 lARU-bandplannen dienen om:

De bandplannen zijn er voor om het amateurradioverkeer in goede banen te leiden, maar zijn niet bindend. Bindend zijn de frequentielimieten opgelegd in de beperkingen. Je mag op 14.070 MHz (volgens bandplan voor digitale modes)  in phone uitzenden, het wordt alleen niet gewaardeerd door andere zend- en luisteramateurs.

Volgende

#13 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: ” ( -X- ): apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor det zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.” In plaats van ( -X- ) staat:

het zijn apparaten die kunnen zenden.

Volgende

#14 In de “gebruikerbepalingen” wordt onder het radiostation verstaan, een of meer radiozendapparaten:

De ontvangstinrichting maakt in principe geen deel uit van het radiostation

Volgende

#15 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP of EIRP vermogen.

Volgende

#16 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: “( – X -): eigenschap van apparaten, om op bevredigende wijze in hun elektromagnetische omgeving te kunnen functioneren zonder zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor alles wat zich in die omgeving bevindt.” In plaats van ( – X -) staat:

Volgende

#17 IARU bandplannen zijn:

Volgende

#18 De radiozendamateur is als hij geregistreerd is bij het Agentschap Telecom vanaf 2016 verplicht:

De bijdrage bedroeg in 2018 34 euro per jaar

Volgende

#19 De Amateurdienst wordt uitgeoefend door bevoegde personen: 1. die geïnteresseerd zijn in de radiotechniek 2. met uitsluitend een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse

Als je een N of F – radioexamen met succes hebt afgelegd en je geregistreerd bent bij het AT, ben je een bevoegd de amateurdienst uit te oefenen.

Volgende

#20 Het woord “ZOTSKAP” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Zebra, Ontario, Oslo, Texas, Santiago komen niet voor in het voorgeschreven spellingsalfabet.

Klaar