Examenvragen gebruikersbepalingen F

Hier staan examenvragen betreffende de gebruikersbepalingen voor zendamateurs. De meeste vragen komen uit daadwerkelijk afgenomen F-examens voor zendamateurs van de afgelopen jaren, maar zijn ook goed oefenmateriaal voor personen die voor het N-examen opgaan.
Je krijgt 20 vragen uit de database en hebt een half uur de tijd deze in te vullen.

Na het invullen klik  je op klaar en kun je je resultaten bekijken en delen op Twitter en/of Facebook

(op voorbehoud van fouten)

Results

Hits: 448

Hits: 448

Share your score!
Tweet your score!
Volgende

#1 Het woord “YOGHURT” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Ontario, Ghana, Utrecht worden niet gebruikt in het voorgeschreven spellingsalfabet

Hits: 0

Volgende

#2 Bij draagbaar gebruik van een Nederlandse amateurzender in een ander CEPT-land moet aan de roepletters een / (breukstreep of Stroke) worden toegevoegd gevolgd door:

#3 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

op de zogenaamde WARC banden mogen geen contesten worden gehouden, die zijn de 12, 17 en 30 meter amateurband

Hits: 0

Volgende

#4 Een zendamateur zendt uit in de klasse J3E (EZB). Het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de hoogfrequent uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende, bedraagt 100 watt. Volgens de ” gebruikersbepalingen” is het zendvermogen:

Volgende

#5 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP of EIRP vermogen.

Hits: 0

Volgende

#6 Een amateur met een N-registratie maakt op de repeater-uitgangsfrequentie 145,650 MHz een verbinding in CW met een radiozendamateur met een F-registratie in een naburige stad.

Het is toegestaan op deze frequentie in cw uit te zenden, het is alleen niet wenselijk omdat het niet in overeenstemming is met het IARU bandplan

Hits: 0

Volgende

#7 Tijdens een uitzending moeten de roepletters uitgezonden worden ten minste eenmaal per:

Volgende

#8 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: ” ( -X- ): apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor det zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.” In plaats van ( -X- ) staat:

het zijn apparaten die kunnen zenden.

Hits: 0

Volgende

#9 De radiozendamateur moet:

Volgende

#10 Welke combinatie van mogelijkheden mag de radiozendamateur met een F-registratie gebruiken?

Er mag van 135,7 KHz tot 137,8 KHz worden uitgezonden in A1A, op 138 KHz mag niet worden uitgezonden, op 1250 MHz met maximaal 120 Watt en de 10 meterband loopt tot 29,7 MHZ, 29,9 MHz is daarbuiten

Hits: 0

Volgende

#11 U bent heel ambitieus en besluit zelf een 2 meter zender te gaan bouwen. Zodra de zender zover is dat u er een signaal mee kunt uitzenden:

Voordat je de zender op een antenne aansluit, sluit je deze aan op een dummyload en ga je metingen verrichten om vast te stellen dat de zender naar behoren werkt

Hits: 0

Volgende

#12 De ITU radio regio Il omvat het volgende gebied:

<li><b>Regio 1</b> beval Europa , Afrika,, het midden oosten ten westen van de Perzische golf inclusief Irak, de voormalige Sovjet staten en mongolië.</li>

<li><b>Regio 2</b> bestrijkt het gehele continent Amerika, Groenland en enkele eilanden in het osstelijke deel van  de Stille Oceaan</li>

<li><b>Regio 3</b> bevat de meeste landen in Azië die niet aan de Sovjet unie hebben toebehoord ten oosten en inclusief Iran, en vrijwel alle staten in Oceanië.</li>

Hits: 0

Volgende

#13 Bewering 1: Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is F3E. Bewering 2: Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst. De klasse van uitzending is F1B. Wat is juist?

Volgende

#14 Wat dient u te doen voordat u op een aan de amateurfrequentie een CQ-oproep wilt zenden?

wees er zeker van dat de frequentie vrij is en dat u geen verbindingen verstoort.

Hits: 0

Volgende

#15 PE1ABC geeft een algemene oproep op de 2-meter band. PE3ZZZ antwoord hierop.

Je eigen call wordt voorafgegaan door “de “

Hits: 0

Volgende

#16 Gedurende een uitzending dient de radiozendamateur zijn roepletters:

Je moet je call aan het begin en aan het eind van de uitzending uitzenden in het voorgeschreven spellingsalfabet (als het in spraak is) en minstens 1 keer per 5 minuten als de uitzending langer duurt dan 5 minuten

Hits: 0

Volgende

#17 Het woord “EXPORT” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Portugal, Ontario, Xantippe, Oslo en Radio behoren niet tot het voorgeschreven spellingsalfabet (Papa, Oscar, X-ray, Oscar, Romeo behoort het te zijn)

Hits: 0

Volgende

#18 Volgens het Internationale Radioreglement is radiocommunicatie tussen amateurstations van verschillende landen:

een land kan het verbieden dat stations verbindingen maken met buitenlandse zendamateurs

Hits: 0

Volgende

#19 Bewering 1: Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is G3E. Bewering 2: Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een analoog TV-signaal. De klasse van uitzending is F1D. Wat is juist ?

G3E is een fase gemoduleerd signaal (daar staat de G voor)  en F1D is een digitaal signaal (daar staat de D voor)

Hits: 0

Volgende

#20 Bij onderzoek naar aanleiding van een klacht blijkt dat uw amateurzender storing veroorzaakt in een mobilofoonkanaal van de politie. De minister van Economische Zaken is in dit geval bevoegd: 1. het amateurapparaat in beslag te nemen en op uw kosten te vernietigen. 2. een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen.

Klaar

Hits: 448