Examenvragen gebruikersbepalingen F

Hier staan examenvragen betreffende de gebruikersbepalingen voor zendamateurs. De meeste vragen komen uit daadwerkelijk afgenomen F-examens voor zendamateurs van de afgelopen jaren, maar zijn ook goed oefenmateriaal voor personen die voor het N-examen opgaan.
Je krijgt 20 vragen uit de database en hebt een half uur de tijd deze in te vullen.

Na het invullen klik  je op klaar en kun je je resultaten bekijken en delen op Twitter en/of Facebook

(op voorbehoud van fouten)

Results

Hits: 364

Hits: 364

Share your score!
Tweet your score!
Volgende

#1 De volgende gebieden bevinden zich in ITU regio III:

Onjuist: gehele continent Amerika, Regio III is het oostelijk deel van Azië en Australië

Hits: 0

Volgende

#2 De radiozendamateur is als hij geregistreerd is bij het Agentschap Telecom vanaf 2016 verplicht:

De bijdrage bedroeg in 2018 34 euro per jaar

Hits: 0

Volgende

#3 Een zender werkt met een klasse van uitzending F3E (FM). Het gemiddelde vermogen dat door de eindtrap aan de antenne-inrichting wordt afgegeven bedraagt 8 watt. Volgens de “gebruikersbepalingen” is het zendvermogen:

Volgende

#4 Het woord “YOGHURT” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Ontario, Ghana, Utrecht worden niet gebruikt in het voorgeschreven spellingsalfabet

Hits: 0

Volgende

#5 In de ”gebruikersbepalingen” is onder meer bepaald dat de radiozendamateur:

bij een vossenjacht en bij een Atof voor repeaters mag het amateurstation verlaten zijn.

Hits: 0

Volgende

#6 Een AM-zender wordt gemoduleerd met spraak.

Volgende

#7 Binnen het kader van de amateurdienst is de Nederlandse radiozendamateur bevoegd:

Het doen van uitzendingen ten behoeven van derden of met een winstoogmerk is niet toegestaan.

Hits: 0

Volgende

#8 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP od EIRP vermogen.

Hits: 0

Volgende

#9 Bewering 1: Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is G3E. Bewering 2: Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een analoog TV-signaal. De klasse van uitzending is F1D. Wat is juist ?

G3E is een fase gemoduleerd signaal (daar staat de G voor)  en F1D is een digitaal signaal (daar staat de D voor)

Hits: 0

Volgende

#10 Tijdens een amateurradio-uitzending moet de radiozendamateur er voor zorgdragen dat:

Volgende

#11 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: ” ( -X- ): apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor det zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.” In plaats van ( -X- ) staat:

het zijn apparaten die kunnen zenden.

Hits: 0

Volgende

#12 De wetgever onderscheidt registratie in de categorieen F en N voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs. Dit onderscheid bepaalt uitsluitend de toegestane:

Volgende

#13 In de “gebruikerbepalingen” wordt onder het radiostation verstaan, een of meer radiozendapparaten:

De ontvangstinrichting maakt in principe geen deel uit van het radiostation

Hits: 0

Volgende

#14 Uw tegenstation in een CW-QSO blijkt ~en zeer slecht seiner te zijn. U begrijpt desondanks met moeite wat er wordt geseind. Bovendien komt het signaal zwak binnen en zit er een hevige bromtoon op zijn signaal. Welk ontvangstrapport geeft u hem?

Volgende

#15 Een zendamateur zendt uit in de klasse J3E (EZB). Het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de hoogfrequent uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende, bedraagt 100 watt. Volgens de ” gebruikersbepalingen” is het zendvermogen:

Volgende

#16 Tijdens een uitzending moeten de roepletters uitgezonden worden ten minste eenmaal per:

Volgende

#17 De ITU radio regio Il omvat het volgende gebied:

<li><b>Regio 1</b> beval Europa , Afrika,, het midden oosten ten westen van de Perzische golf inclusief Irak, de voormalige Sovjet staten en mongolië.</li>

<li><b>Regio 2</b> bestrijkt het gehele continent Amerika, Groenland en enkele eilanden in het osstelijke deel van  de Stille Oceaan</li>

<li><b>Regio 3</b> bevat de meeste landen in Azië die niet aan de Sovjet unie hebben toebehoord ten oosten en inclusief Iran, en vrijwel alle staten in Oceanië.</li>

Hits: 0

Volgende

#18 Het woord “MOSFET” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Martha, Fox, Ontario, Texas en Mexico zijn niet goed

Hits: 0

Volgende

#19 IARU bandplannen zijn:

#20 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

op de zogenaamde WARC banden mogen geen contesten worden gehouden, die zijn de 12, 17 en 30 meter amateurband

Hits: 0

Klaar

Hits: 364