Examenvragen gebruikersbepalingen F

Hier staan examenvragen betreffende de gebruikersbepalingen voor zendamateurs. De meeste vragen komen uit daadwerkelijk afgenomen F-examens voor zendamateurs van de afgelopen jaren, maar zijn ook goed oefenmateriaal voor personen die voor het N-examen opgaan.
Je krijgt 20 vragen uit de database en hebt een half uur de tijd deze in te vullen.

Na het invullen klik  je op klaar en kun je je resultaten bekijken en delen op Twitter en/of Facebook

(op voorbehoud van fouten)

Results

Hits: 526

Hits: 526

Share your score!
Tweet your score!
Volgende

#1 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP od EIRP vermogen.

Hits: 0

Volgende

#2 Een zendamateur zendt uit in de klasse J3E (EZB). Het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de hoogfrequent uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende, bedraagt 100 watt. Volgens de ” gebruikersbepalingen” is het zendvermogen:

Volgende

#3 De radiozendamateur moet:

Volgende

#4 De radiozendamateur is als hij geregistreerd is bij het Agentschap Telecom vanaf 2016 verplicht:

De bijdrage bedroeg in 2018 34 euro per jaar

Hits: 0

Volgende

#5 Het woord “YOGHURT” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Ontario, Ghana, Utrecht worden niet gebruikt in het voorgeschreven spellingsalfabet

Hits: 0

Volgende

#6 De ITU radio regio Il omvat het volgende gebied:

<li><b>Regio 1</b> beval Europa , Afrika,, het midden oosten ten westen van de Perzische golf inclusief Irak, de voormalige Sovjet staten en mongolië.</li>

<li><b>Regio 2</b> bestrijkt het gehele continent Amerika, Groenland en enkele eilanden in het osstelijke deel van  de Stille Oceaan</li>

<li><b>Regio 3</b> bevat de meeste landen in Azië die niet aan de Sovjet unie hebben toebehoord ten oosten en inclusief Iran, en vrijwel alle staten in Oceanië.</li>

Hits: 0

Volgende

#7 Een registratie in de categorie F voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs wordt door Agentschap Telecom uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

Onjuist: 14 jaar en geslaagd voor F. Novice kan vanaf 12 jaar, Full vanaf 14 jaar

Hits: 0

Volgende

#8 Welke combinatie van mogelijkheden mag de radiozendamateur met een F-registratie gebruiken?

Er mag van 135,7 KHz tot 137,8 KHz worden uitgezonden in A1A, op 138 KHz mag niet worden uitgezonden, op 1250 MHz met maximaal 120 Watt en de 10 meterband loopt tot 29,7 MHZ, 29,9 MHz is daarbuiten

Hits: 0

Volgende

#9 IARU bandplannen zijn:

Volgende

#10 In de ”gebruikersbepalingen” is onder meer bepaald dat de radiozendamateur:

bij een vossenjacht en bij een Atof voor repeaters mag het amateurstation verlaten zijn.

Hits: 0

Volgende

#11 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: “( – X -): eigenschap van apparaten, om op bevredigende wijze in hun elektromagnetische omgeving te kunnen functioneren zonder zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor alles wat zich in die omgeving bevindt.” In plaats van ( – X -) staat:

Volgende

#12 Binnen het kader van de amateurdienst is de Nederlandse radiozendamateur bevoegd:

Het doen van uitzendingen ten behoeven van derden of met een winstoogmerk is niet toegestaan.

Hits: 0

Volgende

#13 Bewering 1: Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is F3E. Bewering 2: Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst. De klasse van uitzending is F1B. Wat is juist?

Volgende

#14 De Amateurdienst wordt uitgeoefend door bevoegde personen: 1. die geïnteresseerd zijn in de radiotechniek 2. met uitsluitend een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse

Als je een N of F – radioexamen met succes hebt afgelegd en je geregistreerd bent bij het AT, ben je een bevoegd de amateurdienst uit te oefenen.

Hits: 0

Volgende

#15 Een radiozendamateur met een registratie in de categorie F maakt zijn verbindingen in de 20-meter amateurband. Zijn zender kan een zendvermogen leveren van maximaal 600 watt. Het gebruik van deze zender is:

Je mag apparatuur gebruiken die meer dan 400 Watt kan leveren, maar deze moet dan ingesteld staan op maximaal 400 Watt, of 25 Watt bij een N-registratie

Hits: 0

Volgende

#16 lARU-bandplannen dienen om:

De bandplannen zijn er voor om het amateurradioverkeer in goede banen te leiden, maar zijn niet bindend. Bindend zijn de frequentielimieten opgelegd in de beperkingen. Je mag op 14.070 MHz (volgens bandplan voor digitale modes)  in phone uitzenden, het wordt alleen niet gewaardeerd door andere zend- en luisteramateurs.

Hits: 0

Volgende

#17 PA3XXX in Breda hoort op 80-meter ON4ZZZ in Antwerpen roepen: CQ-DX, CQ-DX, de ON4ZZZ. Hoe reageert PA3XXX hierop?

De ON4ZZZ roept DX, Breda – Antwerpen is geen DX (lange afstand), dus hij antwoordt niet

Hits: 0

Volgende

#18 PE1ABC geeft een algemene oproep op de 2-meter band. PE3ZZZ antwoord hierop.

Je eigen call wordt voorafgegaan door “de “

Hits: 0

Volgende

#19 Bij draagbaar gebruik van een Nederlandse amateurzender in een ander CEPT-land moet aan de roepletters een / (breukstreep of Stroke) worden toegevoegd gevolgd door:

Volgende

#20 Een zender werkt met een klasse van uitzending F3E (FM). Het gemiddelde vermogen dat door de eindtrap aan de antenne-inrichting wordt afgegeven bedraagt 8 watt. Volgens de “gebruikersbepalingen” is het zendvermogen:

Klaar

Hits: 526