Examenvragen gebruikersbepalingen F

Hier staan examenvragen betreffende de gebruikersbepalingen voor zendamateurs. De meeste vragen komen uit daadwerkelijk afgenomen F-examens voor zendamateurs van de afgelopen jaren, maar zijn ook goed oefenmateriaal voor personen die voor het N-examen opgaan.
Je krijgt 20 vragen uit de database en hebt een half uur de tijd deze in te vullen.

Na het invullen klik  je op klaar en kun je je resultaten bekijken en delen op Twitter en/of Facebook

(op voorbehoud van fouten)

Results

Share your score!
Tweet your score!
Volgende

#1 Een AM-zender wordt gemoduleerd met spraak.

Volgende

#2 Bij het toepassen van fasemodulatie in een zender voor de overdracht van een telefoniesignaal is de klasse van uitzending:

Volgende

#3 Een radiozendamateur met een registratie in de categorie F maakt zijn verbindingen in de 20-meter amateurband. Zijn zender kan een zendvermogen leveren van maximaal 600 watt. Het gebruik van deze zender is:

Je mag apparatuur gebruiken die meer dan 400 Watt kan leveren, maar deze moet dan ingesteld staan op maximaal 400 Watt, of 25 Watt bij een N-registratie

Volgende

#4 Welke combinatie van mogelijkheden mag de radiozendamateur met een F-registratie gebruiken?

Er mag van 135,7 KHz tot 137,8 KHz worden uitgezonden in A1A, op 138 KHz mag niet worden uitgezonden, op 1250 MHz met maximaal 120 Watt en de 10 meterband loopt tot 29,7 MHZ, 29,9 MHz is daarbuiten

Volgende

#5 Een registratie in de categorie F voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs wordt door Agentschap Telecom uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

Onjuist: 14 jaar en geslaagd voor F. Novice kan vanaf 12 jaar, Full vanaf 14 jaar

Volgende

#6 Een amateur met een N-registratie maakt op de repeater-uitgangsfrequentie 145,650 MHz een verbinding in CW met een radiozendamateur met een F-registratie in een naburige stad.

Het is toegestaan op deze frequentie in cw uit te zenden, het is alleen niet wenselijk omdat het niet in overeenstemming is met het IARU bandplan

Volgende

#7 In de “gebruikerbepalingen” wordt onder het radiostation verstaan, een of meer radiozendapparaten:

De ontvangstinrichting maakt in principe geen deel uit van het radiostation

Volgende

#8 De wetgever onderscheidt registratie in de categorieen F en N voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs. Dit onderscheid bepaalt uitsluitend de toegestane:

Volgende

#9 Het woord “ZOTSKAP” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Zebra, Ontario, Oslo, Texas, Santiago komen niet voor in het voorgeschreven spellingsalfabet.

Volgende

#10 Bewering 1: Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is F3E. Bewering 2: Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst. De klasse van uitzending is F1B. Wat is juist?

Volgende

#11 De radiozendamateur is als hij geregistreerd is bij het Agentschap Telecom vanaf 2016 verplicht:

De bijdrage bedroeg in 2018 34 euro per jaar

Volgende

#12 Een radiozendamateur laat voor een georganiseerd radioamateur-peilevenement zijn zender werkend achter in het bos. Dit is:

Voor zogenaamde vossenjachten mag je een zendertje onbemand achterlaten

Volgende

#13 Wat dient u te doen voordat u op een aan de amateurfrequentie een CQ-oproep wilt zenden?

wees er zeker van dat de frequentie vrij is en dat u geen verbindingen verstoort.

Volgende

#14 Volgens het Internationale Radioreglement is radiocommunicatie tussen amateurstations van verschillende landen:

een land kan het verbieden dat stations verbindingen maken met buitenlandse zendamateurs

Volgende

#15 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP of EIRP vermogen.

Volgende

#16 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP od EIRP vermogen.

Volgende

#17 Het is de radiozendamateur in alle gevallen toegestaan het amateurstation te gebruiken om informatie uit te zenden:

Berichten van derden en van commerciële aard zijn verboden om uit te zenden door zendamateurs. Ook het versleutelen van berichten is niet toegestaan.

Volgende

#18 Binnen het kader van de amateurdienst is de Nederlandse radiozendamateur bevoegd:

Het doen van uitzendingen ten behoeven van derden of met een winstoogmerk is niet toegestaan.

Volgende

#19 Het woord “GOLF” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Volgende

#20 Het woord “MOSFET” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Martha, Fox, Ontario, Texas en Mexico zijn niet goed

Klaar