Examenvragen gebruikersbepalingen F

Hier staan examenvragen betreffende de gebruikersbepalingen voor zendamateurs. De meeste vragen komen uit daadwerkelijk afgenomen F-examens voor zendamateurs van de afgelopen jaren, maar zijn ook goed oefenmateriaal voor personen die voor het N-examen opgaan.
Je krijgt 20 vragen uit de database en hebt een half uur de tijd deze in te vullen.

Na het invullen klik  je op klaar en kun je je resultaten bekijken en delen op Twitter en/of Facebook

(op voorbehoud van fouten)

Results

Hits: 152

Hits: 152

Share your score!
Tweet your score!
Volgende

#1 Tijdens een amateurradio-uitzending moet de radiozendamateur er voor zorgdragen dat:

Volgende

#2 Het woord “EXPORT” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Portugal, Ontario, Xantippe, Oslo en Radio behoren niet tot het voorgeschreven spellingsalfabet (Papa, Oscar, X-ray, Oscar, Romeo behoort het te zijn)

Hits: 0

Volgende

#3 De wetgever onderscheidt registratie in de categorieen F en N voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs. Dit onderscheid bepaalt uitsluitend de toegestane:

Volgende

#4 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

In de WARC banden mag niet aan contesten gedaan worden, dat zijn de 30, 17 en 12 meterband

Hits: 0

Volgende

#5 Bewering 1: Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is J3E. Bewering 2: Een FM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is F3E. Wat is juist?

Dubbel zijband is A, J is enkelzijband, bewering 1 is onjuist. Bewering 2 is juist, FM, enkel kanaal met analoge informatie, telefonie

Hits: 0

Volgende

#6 De radiozendamateur moet:

Volgende

#7 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP of EIRP vermogen.

Hits: 0

Volgende

#8 U bent heel ambitieus en besluit zelf een 2 meter zender te gaan bouwen. Zodra de zender zover is dat u er een signaal mee kunt uitzenden:

Voordat je de zender op een antenne aansluit, sluit je deze aan op een dummyload en ga je metingen verrichten om vast te stellen dat de zender naar behoren werkt

Hits: 0

Volgende

#9 Het gebruik van amateurtelevisie met een bandbreedte van 6 MHz is toegestaan:

De banden onder de 70 cm hebben een bandbreedte kleiner dan 6 MHz, de 70 cm band is de laagste band die breder is dan 6 MHz, de banden die erboven zijn ook breder, hier is amateurtelevsie met een bandbreedte van 6 MHz mogelijk.

Hits: 0

Volgende

#10 Uw tegenstation in een CW-QSO blijkt ~en zeer slecht seiner te zijn. U begrijpt desondanks met moeite wat er wordt geseind. Bovendien komt het signaal zwak binnen en zit er een hevige bromtoon op zijn signaal. Welk ontvangstrapport geeft u hem?

Volgende

#11 Het woord “GOLF” wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Volgende

#12 Een radiozendamateur met een registratie in de categorie F maakt zijn verbindingen in de 20-meter amateurband. Zijn zender kan een zendvermogen leveren van maximaal 600 watt. Het gebruik van deze zender is:

Je mag apparatuur gebruiken die meer dan 400 Watt kan leveren, maar deze moet dan ingesteld staan op maximaal 400 Watt, of 25 Watt bij een N-registratie

Hits: 0

Volgende

#13 Tijdens een uitzending moeten de roepletters uitgezonden worden ten minste eenmaal per:

#14 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

op de zogenaamde WARC banden mogen geen contesten worden gehouden, die zijn de 12, 17 en 30 meter amateurband

Hits: 0

Volgende

#15 De roepletters PA1 HDT/P worden volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

Dandy, Telecom en Post komen niet voor in het voorgeschreven spellingsalfabet

Hits: 0

Volgende

#16 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: ” ( – X – ): apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.” In plaats van ( – X – ) staat:

Volgende

#17 De ITU radio regio Il omvat het volgende gebied:

<li><b>Regio 1</b> beval Europa , Afrika,, het midden oosten ten westen van de Perzische golf inclusief Irak, de voormalige Sovjet staten en mongolië.</li>

<li><b>Regio 2</b> bestrijkt het gehele continent Amerika, Groenland en enkele eilanden in het osstelijke deel van  de Stille Oceaan</li>

<li><b>Regio 3</b> bevat de meeste landen in Azië die niet aan de Sovjet unie hebben toebehoord ten oosten en inclusief Iran, en vrijwel alle staten in Oceanië.</li>

Hits: 0

Volgende

#18 Een amateur met N-registratie heeft een zendinstallatie die 20 Watt levert aan een antenne die met de kabel en connectorverliezen meegerekend, een versterking heeft van 10 maal, dit is:

Een amateur met N-registratie mag maximaal 25 Watt uit de versterkertrap die aan de antenne is gekoppeld laten komen. Het effectief uitgestraalde vermogen (ERP) is niet opgenomen in de beperkingen voor zendamateurs. Voor commerciële doeleinden (zoals wifi, pmr en omroep) is het effectief uitgestraalde vermogen wel vastgesteld.

Hits: 0

Volgende

#19 De Amateurdienst wordt uitgeoefend door bevoegde personen: 1. die geïnteresseerd zijn in de radiotechniek 2. met uitsluitend een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse

Als je een N of F – radioexamen met succes hebt afgelegd en je geregistreerd bent bij het AT, ben je een bevoegd de amateurdienst uit te oefenen.

Hits: 0

Volgende

#20 Een amateur met een N-registratie maakt op de repeater-uitgangsfrequentie 145,650 MHz een verbinding in CW met een radiozendamateur met een F-registratie in een naburige stad.

Het is toegestaan op deze frequentie in cw uit te zenden, het is alleen niet wenselijk omdat het niet in overeenstemming is met het IARU bandplan

Hits: 0

Klaar

Hits: 152