Examenvragen gebruikersbepalingen F

Hier staan examenvragen betreffende de gebruikersbepalingen voor zendamateurs. De meeste vragen komen uit daadwerkelijk afgenomen F-examens voor zendamateurs van de afgelopen jaren, maar zijn ook goed oefenmateriaal voor personen die voor het N-examen opgaan.
Je krijgt 20 vragen uit de database en hebt een half uur de tijd deze in te vullen.

Na het invullen klik  je op klaar en kun je je resultaten bekijken en delen op Twitter en/of Facebook

(op voorbehoud van fouten)

Results

Hits: 297

Hits: 297

Share your score!
Tweet your score!
Volgende

#1 IARU bandplannen zijn:

Volgende

#2 Het is de radiozendamateur in alle gevallen toegestaan het amateurstation te gebruiken om informatie uit te zenden:

Berichten van derden en van commerciële aard zijn verboden om uit te zenden door zendamateurs. Ook het versleutelen van berichten is niet toegestaan.

Hits: 0

Volgende

#3 Een zender werkt met een klasse van uitzending F3E (FM). Het gemiddelde vermogen dat door de eindtrap aan de antenne-inrichting wordt afgegeven bedraagt 8 watt. Volgens de “gebruikersbepalingen” is het zendvermogen:

#4 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

op de zogenaamde WARC banden mogen geen contesten worden gehouden, die zijn de 12, 17 en 30 meter amateurband

Hits: 0

Volgende

#5 De radiozendamateur moet:

Volgende

#6 Gedurende een uitzending dient de radiozendamateur zijn roepletters:

Je moet je call aan het begin en aan het eind van de uitzending uitzenden in het voorgeschreven spellingsalfabet (als het in spraak is) en minstens 1 keer per 5 minuten als de uitzending langer duurt dan 5 minuten

Hits: 0

Volgende

#7 De radiozendamateur is als hij geregistreerd is bij het Agentschap Telecom vanaf 2016 verplicht:

De bijdrage bedroeg in 2018 34 euro per jaar

Hits: 0

Volgende

#8 Tijdens een uitzending moeten de roepletters uitgezonden worden ten minste eenmaal per:

Volgende

#9 De volgende gebieden bevinden zich in ITU regio III:

Onjuist: gehele continent Amerika, Regio III is het oostelijk deel van Azië en Australië

Hits: 0

Volgende

#10 Bewering 1: Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is J3E. Bewering 2: Een FM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is F3E. Wat is juist?

Dubbel zijband is A, J is enkelzijband, bewering 1 is onjuist. Bewering 2 is juist, FM, enkel kanaal met analoge informatie, telefonie

Hits: 0

Volgende

#11 Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

In de WARC banden mag niet aan contesten gedaan worden, dat zijn de 30, 17 en 12 meterband

Hits: 0

Volgende

#12 Wat dient u te doen voordat u op een aan de amateurfrequentie een CQ-oproep wilt zenden?

wees er zeker van dat de frequentie vrij is en dat u geen verbindingen verstoort.

Hits: 0

Volgende

#13 Een radiozendamateur laat voor een georganiseerd radioamateur-peilevenement zijn zender werkend achter in het bos. Dit is:

Voor zogenaamde vossenjachten mag je een zendertje onbemand achterlaten

Hits: 0

Volgende

#14 Bewering 1: Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending is F3E. Bewering 2: Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst. De klasse van uitzending is F1B. Wat is juist?

Volgende

#15 lARU-bandplannen dienen om:

De bandplannen zijn er voor om het amateurradioverkeer in goede banen te leiden, maar zijn niet bindend. Bindend zijn de frequentielimieten opgelegd in de beperkingen. Je mag op 14.070 MHz (volgens bandplan voor digitale modes)  in phone uitzenden, het wordt alleen niet gewaardeerd door andere zend- en luisteramateurs.

Hits: 0

Volgende

#16 Het maximaal toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie is in de 2-meter amateurband:

Het maximale vermogen van een F-amateur op 2 meter is 400 Watt. Dit is het vermogen uit de eindtrap gekoppeld aan de antenne, niet het ERP od EIRP vermogen.

Hits: 0

Volgende

#17 Een enkelzijbandzender wordt gebruikt voor het uitzenden van morsetekens. De klasse van uitzending is:

J is enkelzijband en A is morse

Hits: 0

Volgende

#18 Uw tegenstation in een CW-QSO blijkt ~en zeer slecht seiner te zijn. U begrijpt desondanks met moeite wat er wordt geseind. Bovendien komt het signaal zwak binnen en zit er een hevige bromtoon op zijn signaal. Welk ontvangstrapport geeft u hem?

Volgende

#19 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: “( – X -): eigenschap van apparaten, om op bevredigende wijze in hun elektromagnetische omgeving te kunnen functioneren zonder zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor alles wat zich in die omgeving bevindt.” In plaats van ( – X -) staat:

Volgende

#20 In de “gebruikerbepalingen” wordt onder het radiostation verstaan, een of meer radiozendapparaten:

De ontvangstinrichting maakt in principe geen deel uit van het radiostation

Hits: 0

Klaar

Hits: 297