IC-7300 aanraakscherm

 1. Tune – Hieraan zie je dat de tuner is ingeschakeld
 2. Mode – Hier lees je de mode af waarin de zend-ontvanger staat
 3. Bandfilter – Aflezing van het audio banddoorlaatfilter
 4. Toon – Hier zie je staan of er een sub-tone wordt uitgezonden (CTCSS)
 5. Filter – Instelling van middenfrequentfilter, keuze uit 3 filters
 6. Snel afstemmings symbool – Dit symbooltje is zichtbaar als de set op snel afstemmen staat ingesteld
 7. IP+ – Is zichtbaar als IP+ is ingeschakeld, IP+ is een mogelijkheid storingen van sterke stations te onderdrukken
 8. Weergaven geheugennaam – In dit voorbeeld heet het geheugenkanaal DX spot
 9. Toont geheugen kanaal als extern toetsenbord is aangesloten, toont OFC als een te sterk signaal ontvangen wordt. Toont bij Spraakgenerator aan welke opname afgespeeld wordt
 10. Spraakrecorder pictogram – Brandt als er een opname van het ontvangen en uitgezonden signaal wordt gemaakt op de sd-kaart
 11. SD- Geeft aan als er een sd-kaart in het apparaat zit. Knippert als de sd-kaart wordt aangesproken
 12. De tijd
 13. Split – Geeft aan dat de set in split werkt, zend op andere frequentie dan waar gezonden wordt
 14. VFO- Geheugenplaats – Geeft aan of met VFO A of B gewerkt wordt, of op een geheugenkanaal wordt gewerkt
 15. Geeft het geheugenkanaal aan

 

 1.  Vergrendelingssymbool – Is zichtbaar als de set vergrendeld is
 2. Rit symbool – Licht op als de RIT is ingeschakeld
 3. Delta TX symbool – Verschijnt als de ΔTX is ingeschakeld
 4. Geeft de frequentie aan van de verschuiving als RIT of ΔTX is ingeschakeld
 5. Spectrum scope – Hierop is een deel van het frequentiespectrum zichtbaar gemaakt
 6. Functie- display – Voor het instellen van diverse functies
 7. Multifunctionele meter – Geeft doorgaans de signaalsterkte bij ontvangst, bij zenden kunnen verschillende functies worden gemeten
 8. RFG – Geeft aan dat de RF-gain terug gedraaid is en zo de gevoeligheid van de ontvanger is teruggedraaid
 9. F-BKIN – Vox – Geeft aan of er met break-in of vox gewerkt wordt
 10. Frequentie – Geeft de frequentie aan
 11. LMT – Verschijnt als de set geblokkeerd wordt omdat deze te warm is geworden
 12. TX-RX – Geeft aan of de set zendt of ontvangt, of dat de zendfrequentie geblokkeerd wordt

 

Hits: 111