Cijfercodes en afkortingen

De cijfercodes worden niet veel meer gebruikt, de vijf code’s die je nog wel regelmatig tegenkomt zijn:

 • 33 – Groet tussen YL’s (vrouwelijke zendamateurs) (officiël was dit de code voor “boodschap betaald”)
 • 55 – Belangrijk
 • 72 – Groetjes (verzonden met laag vermogen)
 • 73 – Groetjes
 • 88 – Veel liefs en kusjes

Afkortingen:

 • K (cw en digitaal) – over
 • KN (cw en digitaal) – over naar genoemde station alleen
 • SK (cw en digitaal) – Stoppen met zenden
 • SK (silent key – informeel) – Overleden persoon
 • FB (cw en digitaal) – Fine bussiness (fijn contact)
 • YL –  Young Lady – vrouwelijke zendamateur
 • XYL – Vrouwelijke echtgenoot van zendamateur
 • OM – Old  Man – Collega zendamateur
 • RST – Readability – Signal – Tone (verstaanbaarheid of leesbaarheid, signaalsterkte en toonkwaliteit.)