Klasse van uitzending

Een klasse van uitzending bestaat uit 2 letters en een cijfer.

Het eerste symbool is een letter en staat voor de modulatievorm van de draaggolf

Het tweede symbool is een cijfer en staat voor het type signaal dat de draaggolf moduleert

Het derde symbool is weer een letter en staat voor de soort informatie die uitgezonden wordt.

Eerste symbool
 • A = dubbelzijband
 • C = Restzijbandmodulatie
 • F = Frequentiemodulatie
 • G = Fasemodulatie of PM
 • H = Enkelzijband (SSB) met volledige draaggolf.
 • J =  Enkelzijbandmodulatie
 • N = Ongemoduleerde draaggolf
 • R = Enkelzijband met gedeeltelijk onderdrukte draaggolf of draaggolf met variabel niveau
Tweede Symbool
 • 1 = Een enkel kanaal met niet-analoge informatie, waarbij GEEN gebruik wordt gemaakt van een modulerende draaggolf.
 • 2 = Een enkel kanaal met niet-analoge informatie, waarbij WEL
  gebruik wordt gemaakt van een modulerende draaggolf.
 • 3 = Een enkel kanaal met analoge informatie.
Derde Symbool
 • A = Morse Telegrafie welke bedoeld is om op het gehoor opgenomen te worden
 • B = Morse Telegrafie bedoeld voor automatische opname
 • C = Facsimilé (fax), het overbrengen van stilstaand beeldmateriaal
 • D = Datatransmissie
 • E = Telefonie
 • F = Televisie
 • N = Geen modulatie aanwezig of constante toon

Hou er rekening mee dat Fax geen datatransmissie is, maar een beeldtransmissie.

Toegestane klassen van uitzending
Door middel van spraak: A3E, H3E, J3E, R3E, F3E, G3E
Door middel van Morse-telegrafie: A1A, A2A, F1A, F2A, J2A, G1A, G2A
Door middel van automatische telegrafie: A1B, A2B, F1B, F2B, J2B
Door middel van data-overdracht F1D, F2D, G2D
Door middel van Beeldoverdracht Fax, SSTV A1C, A2C, A3C, J2C, J3C, F1C, F2C, F3C, G1C, G2C, G3C
ATV A3F, C3F, F3F, G1F