Codes (Q-code, 73,88)

In de radiocommunicatie worden veel afkortingen gebruikt en codes. Dit om de communicatie kort te houden en duidelijk. De codes betekenen in elk land hetzelfde, er kan dus vrijwel geen spraak verwarring ontstaan.

In de menus hieronder: