Internetontvangst

Op internet zijn diverse websdr’s te vinden.

SDR is software-defined radio. Hierbij neemt de software op een computer een groot deel van de funties van een radio-set over.  Een voorbeeld hiervan zijn de kleine USB-dongles voor televisie en radio ontvangst. Dit is alleen een ontvanger, je hebt ook SDR radio die een complete radioset vervangt, deze zijn dan een stuk groter dan een USB-dongle, de eindtrappen blijven natuurlijk even groot als in een conventionele set.

Zoals we de USB-dongle hebben voor radio en tv ontvangst, zo zijn er ook uitgebreiderde SDR ontvangers die bijvoorbeeld de hele korte golf kunnen bestrijken. Via een programma op de computer kun je de ontvanger instellen. Sommige uitvoeringen kunnen meerdere frequenties en instellingen onafhankelijk van elkaar tegelijkertijd aan en kunnen ook gekoppeld worden aan een netwerk, zodat je de ontvanger op afstand kunt bedienen. Dat netwerk kan ook internet zijn en is dan openbaar. Zo’n ontvanger op internet heet websdr.

Er zijn diverse websdr’s op internet te vinden, hier staan enkele links naar enkele goed werkende websdr’s in Nederland en omgeving.